Skip to content

Manifestet

Varför hundrapoängsskala?
Vi använder en hundrapoängsskala när vi bedömer öl. Det finns två huvudanledningar till det: Dels är skalan erkänd och väl inarbetad inom dryckesvärlden, i princip samtliga av de internationellt inflytelserikaste vin- och spritskribenterna använder sig av den. Dels ger skalan utrymme för mer detaljerade och exakta (om man nu kan använda det ordet i subjektiva sammanhang) bedömningar, en vid skala gör att även de mest subtila nyanserna i en dryck ger utslag. Vi anser att skillnaderna mellan olika öl ibland är så små att en fem- eller tiopoängsskala inte alltid ger en rättvisande bild.

Poängbedömning och poängkriterier
Att bedöma och poängsätta dryck är allt annat än en exakt vetenskap. Alla har olika smak och uppskattar olika karaktärer i ett öl, en del älskar humle i alla dess former medan andra föredrar mer sötma och frukt. Vi tycker givetvis, som alla andra, olika om många öl. Trots det gör vi ofta en hyfsat likartad poängbedömning. Att nå konsensus är absolut inget självändamål, tvärtom, däremot försöker vi delvis bortse från personlig smak eftersom vi i första hand vill poängsätta ett öls kvaliteter. Är det balanserat? Finns det några toner som stör? Är det komplext? Vi försöker inte lura oss själva, givetvis utgör den personliga smaken en väsentlig del av den slutgiltiga poängen. Men ett öl som anses obalanserat (kanske för alkoholstarkt eller för humlat), inte är tillräckligt komplext eller innehåller mer eller mindre störande dofter/smaker kommer aldrig nå den högsta poängnivån. Och detta oavsett om någon eller alla trots allt tycker att det är ett gott öl. Vi vill också starkt poängtera att ”less definitivt kan vara more”. Visst, ofta får bara de smakrikaste ölen 90 poäng eller mer, men helhet och balans går före effektsökeri och eventuella trender.

Kan en lager ”slå” en ale?
Att jämföra öl i olika stilar är och förblir orättvist, exempelvis kan en lager eller pilsner i praktiken aldrig få högre poäng än en komplex och välbalanserad ale. Det ligger i sakens natur; fyllighet och smakrikedom ÄR viktiga komponenter i en totalbedömning. Däremot kan en bra lager definitivt anses som en mer funktionell bryggd än en bra ale, vi har inga principer som säger att en lager alltid är ett underlägset öl. Ofta(st) passar en pilsner eller lager bättre som törstsläckare eller till mat och har därmed ett stort existensberättigande. Man ska dessutom komma ihåg att det är lättare att dölja mindre angenäma toner och defekter i en ale, en lager som det fuskas eller slarvas med smakar alltid illa. Men, som förstås av ovan, samtliga öl som fått de högsta poängen är ale i någon form. För att betygen mellan öl i olika stilar dock inte ska bli för orättvis sätter vi ibland även en stilpoäng (utöver den ”vanliga” poängen som mer representerar den totala ölupplevelsen) som visar ölets kvalitet jämfört med andra inom samma kategori. Vidare består de flesta av våra provningar av öl i någorlunda jämförbar stil, vi ser ingen mening med att låta en pale ale ”tävla” mot en imperial stout. Målsättningen är att all öl ska få en rimlig chans att visa vad den går för inom sin genre.

Ingen absolut sanning
Ett öls poäng ska inte tolkas som absolut sanning, att betygsätta smaker har som tidigare nämnts subjektiva inslag. Poängen bör i första hand ses som en ungefärlig bedömning av ett öls sammantagna (färg, doft, smak/mun, längd) kvaliteter. Det är alltid svårt att sätta en exakt poäng och särskilt de gånger man saknar referenser i form av andra, liknande, öl. Dagsform, trötta smaklökar, brist på referenser eller yttre omständigheter kan ibland göra att bedömningen inte görs under ideala förhållanden, det händer förmodligen att ett öl får ett lägre eller högre betyg än vad det egentligen förtjänar. Med största sannolikhet ligger dock de allra flesta ölen någorlunda ”rätt” inom ett par, max tre, poängs marginal.

Vi provar blint!
När vi tillsammans jämför öl gör vi det alltid blint (bara en provningsdeltagare vet vad som är i glasen eller i vilken ordning ölen är i). Fördelen är uppenbar: inga förutfattade meningar styr poängbedömningen. Blindprovningar skapar ofta häpnadsväckande resultat, ett haussat öl kan hamna i botten och ett öl som på förhand skulle ha varit nederlagstippat kan hamna högt i placering. Fler än en gång har vi blivit chockade när innehållen i glasen avslöjats… Ett öls brister respektive fördelar blir lättare att hitta när man inte vet vad som står på etiketten och vi anser att blindprovningar är det enda rättvisa sättet att bedöma drycker på. Vid större provningar tar vi oftast även in ”gästprovare” för att höra fler åsikter och få fler infallsvinklar.

Vad innebär ett öls poäng i praktiken?
Vi ställer höga krav på de öl vi provar, få når 90 poäng eller mer. Och så tycker vi det ska vara, poängsystem riskerar att förlora sin betydelse om all kraft- eller karaktärsfull öl slentrianmässigt når toppen. Som nämnts ovan räcker det inte med att ett öl är starkt och välhumlat för att få höga betyg, vi vill ha mer än så. Balans är något vi ofta fokuserar på; malt, humle och alkohol, allt ska fungera som en helhet. Det händer givetvis att ett öl samtidigt är både spretigt och underbart gott, men räkna med att det har fått åtminstone någon poängs avdrag för obalans… Nedan redovisas vad ett öls poäng innebär mer i praktiken. Notera att det inte bara är öl belönad med 90 poäng eller mer som är värd att prova. Alla öl över 70 poäng har kvaliteter och alla över 60 kan anses fylla en funktion.

96-100 poäng: En stor dryckesupplevelse för livet. Absolut världsklass. I princip inga brister, fel eller störande inslag. Komplext, välbalanserat men framförallt fantastiskt gott!

90-95 poäng: En upplevelse och ett stort öl. Antingen underbart balanserat eller så karaktärsfullt och gott att små brister kan accepteras.

85-89 poäng: Ett riktigt gott och generöst öl med karaktär. Små brister kan finnas.

80-84 poäng: Ett gott öl väl ovanför mainstreamfåran. Det finns karaktär och personlighet. Brister kan finnas.

75-79 poäng: Ett gott öl, bättre än genomsnittet. Kan rekommenderas trots att brister eventuellt finns.

70-74 poäng: Ett hyfsat gott öl, värt att prova. Dock med brister alternativt något anonymt i sin stil.

65-69 poäng: Ett anständigt öl. Dock med tydliga brister alternativt för intetsägande. Kan vara värt att prova.

60-64 poäng: Ett mindre lyckat öl alternativt för mainstream. Kan fylla en funktion (som referens, törstsläckare eller till mat).

50-59 poäng: Ett alldeles för intetsägande öl, eller ett med uppenbara brister. Vissa kan eventuellt, i nödfall, fungera som törstsläckare eller till mat.

40-49 poäng: Ett öl med för många brister som aldrig kan rekommenderas.

30-39 poäng: Ett öl som aldrig fyller någon funktion. Drick på egen risk.

20-29 poäng: Bör undvikas. Smakar direkt illa.

0-19 poäng: Drick aldrig under några som helst omständigheter. Hälsovådligt.